Megnyitjuk a templomot

Fontos részletek ITT

Kedves Testvéreink!

2020.05.10-én Gyülekezetünk Presbitériuma az alábbi határozatot hozta:

5/2020.05.10. sz. presbiteri határozat
A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériuma, figyelemmel kísérve a járványügyi veszélyhelyzet alakulását, figyelembe véve a Zsinat Elnökségi Tanácsának kérését, és a gyülekezeti tagoktól érkezett észrevételeket, továbbá a testvéregyházak és határon túli egyháztestek gyakorlatát,

a templomi istentiszteleteken való részvételt 2020. május 17-i vasárnaptól ismét lehetővé teszi mindazok számára, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak.

Egészséges gyülekezeti tagjaink részére az istentiszteleten való részvétel feltétele, a kellő távolságtartás, ezért a templomban csak a kijelölt helyeket lehet elfoglalni. Javasoljuk az orrot és szájat eltakaró maszk, vagy kendő viselését, és kérjük a kézfertőtlenítő használatát.

Az istentiszteletek élő, internetes közvetítése megmarad, azért kérjük helyeiket 9:30 előtt foglalják el. A FüredTV-n való közvetítések május 17-én véget értek, gyülekezetünk Facebook oldalán és YouTube csatornáján azonban továbbra is metekintehtők. Gyermek-istentiszteletet még nem tartunk, illetve a többi gyülekezeti alkalom továbbra is szünetel.

 

Nyissák meg a templomokat vidéken

Nyissák meg a templomokat vidéken – ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint

„hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.”

Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a – testület korábbi útmutatásai értelmében – ne szervezzék meg!

Járványügyi veszélyhelyzeti tájékoztató

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÓJA (Frissítve: 2020.05.04. 16:45)

Kedves Testvéreink!

Az életbe léptetett járványügyi veszélyhelyzet kapcsán Egyházközségünk részéről az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni a gyülekezet tagjait és minden érdeklődőt.

  • A Zsinat Elnökségének döntése értelmében az istentiszteletek továbbra is SZÜNETELNEK marad az internetes közvetítés.
  • A templom  a tavaszi átszellőztetés, átmelegedés okán nyitva van napközben.
  • A hétközi alkalmak – bibliaórák, kórus, konfirmációi órák, stb – egyéb programok – Ovikóstoló – elmaradnak.
  • Kérjük továbbra is  kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, tájékoztatásainkat!
  • A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imádságra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben.
  • Kérünk mindenkit a járványügyi előírások és javaslatok felelősségteljes betartására, a kellő higgadtságra és megfontoltságra.
  • Imádkozzunk egymásért!

Köszönjük megértésüket!

Bátki Dávid Géza lelkész