Aktualitások

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Sok szeretettel köszöntjük a Balatonfüredi Református Egyházközség hivatalos honlapján.

Sírhelyek újraváltásával kapcsolatos információk az Egyházközség > Temető menüpont alatt.

Észrevételeit, javaslatait hálásan köszönjük!

 

Imahét

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2)
„…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)

 I M A H É T A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT TIHANYBAN – BALATONFÜREDEN – BALATONARÁCSON  2 0 2 0. január 20-25.  esténként 17 órakor

Január 20. – Hétfő: 17 órakor Tihanyban, az Apátsági Templomban. Igehirdető: Krámer György evangélikus lelkész, országos irodaigazgató

Január 21. – Kedd: 17 órakor Balatonfüreden, a Piros Templomban. Igehirdető: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor.

Január 22. – Szerda: 17 órakor Balatonfüreden, az Evangélikus Templomban. Igehirdető: Dasek Viktor római katolikus plébános.

Január 23. – Csütörtök: 17 órakor Balatonarácson, a Református Templomban. Igehirdető: Gabnai Sándor evangélikus lelkész.

Január 24. – Péntek: 17 órakor Balatonfüreden, a Fehér Templomban. Igehirdető: Korzenszky Richárd bencés szerzetes, emeritus perjel.

Január 25. – Szombat: 17 órakor Balatonfüreden, a Fehér Templomban úrvacsorás alkalom Igehirdető: Császár Attila református esperes, balatonarácsi lelkipásztor.

Az Ökumenikus Imahét napjaiban a közös imádságra és igehallgatásra hívunk minden Krisztus-hívőt!

Adventi adománygyűjtések

Egyházközségünk az idei évben is csatlakozik a Magyar Református Szeretetszolgálat adventi adománygyűjtő kampányaihoz.  A Szeretetdobozba szánt legalább fél éves szavatossági idejű tartós élelmiszer és egyéb adományokat, illetve a Nyilas Misi Pakkokat december 13. péntekig várjuk a Balatonfüredi Református Általános Iskola portáján tanítási időben, illetve istentiszteleti alkalmaink előtt és után a Lelkészi Hivatalban is. (tovább…)

Adventi evangelizáció

Sok szeretettel hívjuk Kedves Testvéreinket december 2-4. közötti adventi esti evangelizációs alkalmainkra.

Dec. 2 . Hétfő Kántorné Pólus Ibolya – felsőörsi lelkipásztor

Dec. 3. Kedd Závodi Zsuzsanna – veszprémi lelkipásztor (Kálvin park)

Dec. 4. Szerda Bátki Dávid Géza – helyi lelkipásztor

Alkalmaink minden este 18 órakor kezdődnek
a Gyülekezeti Ház nagytermében (Balatonfüred, Óvoda u. 1.  Fehér Templom udvara).

Az esti evangelizációs alkalmat követően szerény szeretetvendégségen lesz lehetőség a kötetlen beszélgetésre is. Felajánlásokat örömmel fogadunk!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Összes megtekintése

Egyházközség

Gyülekezetünk és templomunk története

 

Balatonfüred a Balaton északi partján, lankás dombok által körülölelt 13.500 lakosú kisváros. Ősi, már a római korban is lakott település. Nevét először 1211-ben említik a Tihanyi Apátság birtokösszeírásaiban.

A reformáció térhódításával – Dévai Bíró Mátyás reformátor igehirdető munkásságának köszönhetően – a lakosság a katolikus hitről az „új hitre” tért át. 1590-ben, már saját lelkésze volt a füredi gyülekezetnek, Szentmiklósi Benedek személyében. A Balatonfüredi Református Egyházközség első ismert templomának épülete a mai Bajcsy–Zsilinszky utcában, a Szent Margit tiszteletére szentelt és azóta elpusztult katolikus templom helyén állt. A leégett templom felújításához nagyban hozzájárult Kenesey Péter tihanyi várkapitány, aki 1617-1623-ig töltötte be a várkapitányi posztot. Ennek ékes bizonyítéka az a ma már történemi relikviának számító kehely, melyet a következő felirattal adományozott egyházközségünknek:

„Kenesey Péter Tyhani fő kapitan az füredi templomhoz atta Isten tisztességére anno M.D.C.XXII.”

Az épület többszöri bővítés és átépítés után is kicsinek bizonyult, ezért a gyülekezet részéről megfogalmazódott az igény egy új templom építésére. 1826. július 24-én az egyházközség tagjai kérelemmel folyamodtak az egyházi elöljárósághoz és Oroszy Pál földesúrhoz, melyben bejelentették szándékukat a templomépítésre.

„Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént birtokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Istennek jóvoltából már annyira meg szaporodván, hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is épült Templomunkban semmiképpen meg nem férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó Istenünk segidelmével újj és népességünk béfogadására elegendő Templomot építsünk.”

Kérésüket az elöljárók jóváhagyták és az építmény helyéül a „…helybéli birtokosoknak adatott közös fundust…” jelölték ki, melyet az 1811-ben tartott kijelöléskor juttattak nekik. Az alapkőletételre 1826. augusztus 14-én került sor. Az ott elhangzott ünnepi beszéd néhány sorát idézem:

„Vólt és most is vagyon ennek a Balaton-Füredi keresztyén gyülekezetnek is egy ilyen szent hajléka. A reformátzió után nem sokára felállott itt ez az ekklézsia úgy, hogy 1590-től fogva szakadatlanul név szerint is fel vannak jegyezve a lelkipásztorok és oskolai tanítók, akik ez ideig, ez itt lévő ekklézsiában szolgáltak.”

Az alapkőletétel alatt a 118. Zsoltár 11. versét énekelte a gyülekezet. (tovább…)

Szolgálatok

Konfirmáció

A konfirmáció latin eredetű szó, amely megerősítést jelent.

Istennel való szövetségünk többszörös megerősítéséről van szó, mert míg mi magunk hitvallást teszünk, a Szentlélek Isten is megerősít minket hitünkben. A konfirmáció tehát egy fontos hitvallástételi alkalom.

Ideális körülmények között gyülekezetünkben a 7. osztályban történik a konfirmáció két éves felkészítést követően. (tovább…)

Temetés

Református Egyházunk tanításai szerint halottainktól istentisztelet keretében búcsúzunk el. Minden református szertartású temetés istentisztelet, ahol az élő Isten élő igéje szól az élőknek.

A temetés bejelentése alkalmával az elhunyt adatainak egyeztetését és a temetés rendjével kapcsolatos kérdések tisztázását követően van lehetőség személyes lelkigondozói beszélgetésre is.

Esküvő

A templomi esküvő csodája sokak előtt kívánatos esemény. Egyházunk rendjében a templomi esküvőn a házasfelek esküvel is megerősítik polgárjogilag megkötött házasságukat és Isten áldását kérjük közös életükre.

A templom esküvő helyszínét is érdemes egyeztetni az összes többi helyszínnel egy időben, hiszen a templom is lehet foglalt egy másik esküvő, vagy egyéb rendezvény okán. (tovább…)

Keresztelés

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa értelmében szolgáltatjuk ki. Ez parancs a mennybemenetel előtt hangzott el ezekkel a szavakkal: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20) (tovább…)

Kapcsolat

Balatonfüredi Református Egyházközség
8230 Balatonfüred, Óvoda u. 1.
Tel: +36-87/342-795
E-mail: hivatal@balatonfuredireformatus.hu
Adószám: 19898182-1-19
Bankszámlaszám: 11748069-20024262 /Sírhelyváltás utalása előtt kérjük, keresse fel a Lelkészi Hivatalt a szükséges adatokért!/
IBAN: HU06 1174 8069 2002 4262 0000 0000
BIC(SWIFT)Kód: OTPVHUHB

Elnökség:
Lelkész: Bátki Dávid Géza
Tel: +36-20/445-7553
E-mail: lelkesz@balatonfuredireformatus.hu
Gondnok: Somogyi Károly
Tel: +36-70/254-6723
E-mail: gondnok@balatonfuredireformatus.hu

Presbitérium tagjai:
Czétényi Balázs, Dömötör Károly, Fecser István, Gáspár Szilárd, Jírkovszky Péter, Kaszala Zoltán, Kenyeres Géza, Koczor Kálmán, Kovács Ákos, Nagy Domonkos, Sarkady Gábor, Somogyi Béla, Szekeres Jenő, Rojtos Norbert, Reitner Ferenc