Aktualitások

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Sok szeretettel köszöntjük a Balatonfüredi Református Egyházközség hivatalos honlapján.

Sírhelyek újraváltásával kapcsolatos információk az Egyházközség > Temető menüpont alatt.

Észrevételeit, javaslatait hálásan köszönjük!

 

Májusi alkalmaink

05.09. Áldozócsütörtök 18:00 Gyülekezeti terem Mennybemenetel ünnepi istentisztelet

05.11. Szombat 09:00-tól templom takarítás

05.12. Vasárnap 09:30 Templom Konfirmációi istentisztelet úrvacsorai közösségben

05.13 Hétfő 16:30 Általános Iskola Kálvin-terem szülői áhítat

05.19. Pünkösdvasárnap 09:30 Templom Pünkösdi ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösségben

05.20. Pünkösdhétfő 09:30 Templom Pünkösdi ünnepi istentisztelet

Keddenként 17:30-tól bibliaóra a gyülekezeti teremben

Csütörtökönként 18:00-tól imaóra a gyülekezeti teremben

Templom takarítás

Kedves Testvéreink!
2024.05.11-én szombaton 9 órától templomi nagytakarításra várjuk a segíteni szándékozókat, és takarítóeszközeiket jelentős mennyiségű por eltakarításához, hogy vasárnap a konfirmációi istentisztelet már templomunkban történhessen meg, bár a munkálatok még nem értek véget.
Előre is köszönjük!

 

Épül az orgona

Március 22-én lehetőségünk nyílt megtekinteni a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrában orgonánk felújításának-bővítésének munkálatait. Már áll a kibővített orgonaház, elkészült az új orgonapad és a pedál, illetve a billentyűzetek, készülnek az új sípsorok, míg a régiek felújítva várják a visszaépítést. Az alábbi képek kis ízelítőt adnak a hatalmas munkából. A képeket ezúton is köszönjük Rojtos Norbert főigazgató úrnak.

 

Május 23-án újabb utat tettünk Pécsre.  Az újabb képek megtekinthetők a Galériában.

 

Összes megtekintése

Egyházközség

Gyülekezetünk és templomunk története

 

Balatonfüred a Balaton északi partján, lankás dombok által körülölelt 13.500 lakosú kisváros. Ősi, már a római korban is lakott település. Nevét először 1211-ben említik a Tihanyi Apátság birtokösszeírásaiban.

A reformáció térhódításával – Dévai Bíró Mátyás reformátor igehirdető munkásságának köszönhetően – a lakosság a katolikus hitről az „új hitre” tért át. 1590-ben, már saját lelkésze volt a füredi gyülekezetnek, Szentmiklósi Benedek személyében. A Balatonfüredi Református Egyházközség első ismert templomának épülete a mai Bajcsy–Zsilinszky utcában, a Szent Margit tiszteletére szentelt és azóta elpusztult katolikus templom helyén állt. A leégett templom felújításához nagyban hozzájárult Kenesey Péter tihanyi várkapitány, aki 1617-1623-ig töltötte be a várkapitányi posztot. Ennek ékes bizonyítéka az a ma már történemi relikviának számító kehely, melyet a következő felirattal adományozott egyházközségünknek:

„Kenesey Péter Tyhani fő kapitan az füredi templomhoz atta Isten tisztességére anno M.D.C.XXII.”

Az épület többszöri bővítés és átépítés után is kicsinek bizonyult, ezért a gyülekezet részéről megfogalmazódott az igény egy új templom építésére. 1826. július 24-én az egyházközség tagjai kérelemmel folyamodtak az egyházi elöljárósághoz és Oroszy Pál földesúrhoz, melyben bejelentették szándékukat a templomépítésre.

„Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént birtokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Istennek jóvoltából már annyira meg szaporodván, hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is épült Templomunkban semmiképpen meg nem férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó Istenünk segidelmével újj és népességünk béfogadására elegendő Templomot építsünk.”

Kérésüket az elöljárók jóváhagyták és az építmény helyéül a „…helybéli birtokosoknak adatott közös fundust…” jelölték ki, melyet az 1811-ben tartott kijelöléskor juttattak nekik. Az alapkőletételre 1826. augusztus 14-én került sor. Az ott elhangzott ünnepi beszéd néhány sorát idézem:

„Vólt és most is vagyon ennek a Balaton-Füredi keresztyén gyülekezetnek is egy ilyen szent hajléka. A reformátzió után nem sokára felállott itt ez az ekklézsia úgy, hogy 1590-től fogva szakadatlanul név szerint is fel vannak jegyezve a lelkipásztorok és oskolai tanítók, akik ez ideig, ez itt lévő ekklézsiában szolgáltak.”

Az alapkőletétel alatt a 118. Zsoltár 11. versét énekelte a gyülekezet. (tovább…)

Szolgálatok

Konfirmáció

A konfirmáció latin eredetű szó, amely megerősítést jelent.

Istennel való szövetségünk többszörös megerősítéséről van szó, mert míg mi magunk hitvallást teszünk, a Szentlélek Isten is megerősít minket hitünkben. A konfirmáció tehát egy fontos hitvallástételi alkalom.

Ideális körülmények között gyülekezetünkben a 7. osztályban történik a konfirmáció két éves felkészítést követően. (tovább…)

Temetés

Református Egyházunk tanításai szerint halottainktól istentisztelet keretében búcsúzunk el. Minden református szertartású temetés istentisztelet, ahol az élő Isten élő igéje szól az élőknek.

A temetés bejelentése alkalmával az elhunyt adatainak egyeztetését és a temetés rendjével kapcsolatos kérdések tisztázását követően van lehetőség személyes lelkigondozói beszélgetésre is.

Esküvő

A templomi esküvő csodája sokak előtt kívánatos esemény. Egyházunk rendjében a templomi esküvőn a házasfelek esküvel is megerősítik polgárjogilag megkötött házasságukat és Isten áldását kérjük közös életükre.

A templom esküvő helyszínét is érdemes egyeztetni az összes többi helyszínnel egy időben, hiszen a templom is lehet foglalt egy másik esküvő, vagy egyéb rendezvény okán. (tovább…)

Keresztelés

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa értelmében szolgáltatjuk ki. Ez parancs a mennybemenetel előtt hangzott el ezekkel a szavakkal: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20) (tovább…)

Kapcsolat

Balatonfüredi Református Egyházközség
8230 Balatonfüred, Óvoda u. 1.
Tel: +36-87/342-795
E-mail: hivatal@balatonfuredireformatus.hu
Adószám: 19898182-1-19 (SZJA 1%-os felajánlását gyülekezetünk nem, csak az Alapítvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért fogadhatja a 18918768-1-19 adószámon, illetve a Magyarországi Református Egyház a 0066 technikai számon. Köszönjük támogatását)

Bankszámlaszám: 11748069-20024262 /Sírhelyváltás utalása előtt kérjük, keresse fel a Lelkészi Hivatalt a szükséges adatokért!/
IBAN: HU06 1174 8069 2002 4262 0000 0000
BIC(SWIFT)Kód: OTPVHUHB

Elnökség:
Lelkész: Bátki Dávid Géza
Tel: +36-20/445-7553
E-mail: lelkesz@balatonfuredireformatus.hu
Főgondnok: Somogyi Károly
Tel: +36-70/254-6723
E-mail: gondnok@balatonfuredireformatus.hu

Presbitérium tagjai:
Gondnok: Csonka Antal
Presbiterek: Czétényi Balázs, Dömötör Károly, Fecser István, Gáspár Szilárd, Jírkovszky Péter, Kenyeres Géza, Koczor Kálmán, Kovács Ákos, Nagy Domonkos, Somogyi Béla, Szekeres Jenő, Rojtos Norbert, Reitner Ferenc