Aktualitások

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Sok szeretettel köszöntjük a Balatonfüredi Református Egyházközség hivatalos honlapján.

Sírhelyek újraváltásával kapcsolatos információk az Egyházközség > Temető menüpont alatt.

Észrevételeit, javaslatait hálásan köszönjük!

 

Reggeli áhítatok, istentisztelet

A videó nagyítható a jobb alsó sarokban lévő nyilakkal.

2021.02.21. Istentisztelet

2021.02.18. Böjti istentisztelet

2021.02.17. Böjti istentisztelet

2021.02.14. Istentisztelet

2021.02.07. Istentisztelet

2021.01.31. Istentisztelet

2021.01.24. Istentisztelet

2021.01.18. Imaheti alkalom Tihanyból

2021.01.17. Istentisztelet

Karácsonyi istentiszteletek rendje

Karácsony ünnepén Isten kegyelméből gyülekezeti közösségben lehetünk együtt a Templomban, bár nem teljesen a megszokott rendben. A járványügyi szempontból is biztonságos ünnepszentelés érdekében több istentiszteleti alkalmakat tervezünk.

Terveink szerint december 24-én 15 és 17 órakor, 25-én a szokott fél 10 mellett 11 órakor (szükség esetén további páratlan órákban) is megtartanánk az istentiszteletet mintegy 100-100 fő részére.

Ahhoz, hogy ezeket az alkalmakat megfelelően elő tudjuk készíteni, szükséges, hogy tudjuk ki, melyik alkalomra szeretne/tud eljönni, ezért az ünnepi istentiszteletekre előzetes regisztrációt kérünk. Még ha ez kissé furcsának is tűnhet, kérjük megértő segítségüket ebben.

Regisztrálni a templomi istentiszteleteket követően a kijáratoknál, illetve a Lelkészi Hivatal elérhetőségein lehet (06-87/342-795, bfuredireformatus@gmail.com). Az e-mailben történő regisztráció csak visszajelzés után számít elfogadottnak.

A korábbi járványügyi előírások – maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás (kivéve a családtagokat) – most is érvényesek. A kijelölt ülőhelyek jelzése megmarad egyesével tájékoztató jelleggel, hogy segítse a távolságtartást.

Köszönjük együttműködésüket!

Istentiszteleti alkalmaink az alábbiak lesznek
Dec. 24. 15:00 illetve 17:00
Dec. 25. 09:30 illetve 11:00 úrvacsorai alkalmak
Dec. 26. 09:30 Legáció
Dec. 27. 09:30
Dec. 31. 17:00
Jan. 01. 09:30

Járványügyi tájékoztató 2020.12.03

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓJA

2020.12.03.

Kedves Testvéreink!

A Zsinat Elnökségi Tanácsának iránymutatása szerint Egyházközségünkben az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:

  • 2020.12.06-tól újra megkezdődnek a nyilvános istentiszteletek továbbra is a szokott vasárnap délelőtt 09:30-as kezdéssel.
  • Az istentiszteletek élő, internetes közvetítése megmarad, azért kérjük helyeiket 09:30 előtt foglalják el. A különösen is veszélyeztetett csoportokba tartozóknak ismét azt javasoljuk, hogy inkább maradjanak otthon, és közvetítéseink által kapcsolódjanak a gyülekezet tér is idő fölött álló lelki közösségébe.
  • Istentiszteleteinken az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint a Templomba érkezéskor a szóróflakonokban kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük, hozzon maszkot, de ha elfelejtené, korlátozott számban tudunk biztosítani egyszer használatos, nem steril maszkot.
  • Az istentiszteleten való részvétel feltétele, a kellő távolságtartás, ezért a Templomban csak a kijelölt helyeket lehet elfoglalni. A közös háztartásban élők üljenek egymás mellé. Az ülőhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, ha elfogytak, további helyeket nem tudunk biztosítani.
  • A gyermekistentiszteletek, és minden más gyülekezeti alkalom továbbra is szünetel.
  • Szükség szerint további istentiszteletek lehetőségére is készülünk.
  • Kérjük, hogy betegen, náthásan, lázasan, influenzásan, kockázatos utazást, találkozást követően, ne jöjjenek a templomi közösségbe.
  • Az istentiszteletek végén a kézfogással való elköszönést továbbra is szüneteltetjük.
  • Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi, illetve szociális intézményekben dolgozókért, a felelős döntéshozókért.
  • Kérjük kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, tájékoztatásainkat!

Köszönjük megértésüket!

Bátki Dávid Géza lelkész

Összes megtekintése

Egyházközség

Gyülekezetünk és templomunk története

 

Balatonfüred a Balaton északi partján, lankás dombok által körülölelt 13.500 lakosú kisváros. Ősi, már a római korban is lakott település. Nevét először 1211-ben említik a Tihanyi Apátság birtokösszeírásaiban.

A reformáció térhódításával – Dévai Bíró Mátyás reformátor igehirdető munkásságának köszönhetően – a lakosság a katolikus hitről az „új hitre” tért át. 1590-ben, már saját lelkésze volt a füredi gyülekezetnek, Szentmiklósi Benedek személyében. A Balatonfüredi Református Egyházközség első ismert templomának épülete a mai Bajcsy–Zsilinszky utcában, a Szent Margit tiszteletére szentelt és azóta elpusztult katolikus templom helyén állt. A leégett templom felújításához nagyban hozzájárult Kenesey Péter tihanyi várkapitány, aki 1617-1623-ig töltötte be a várkapitányi posztot. Ennek ékes bizonyítéka az a ma már történemi relikviának számító kehely, melyet a következő felirattal adományozott egyházközségünknek:

„Kenesey Péter Tyhani fő kapitan az füredi templomhoz atta Isten tisztességére anno M.D.C.XXII.”

Az épület többszöri bővítés és átépítés után is kicsinek bizonyult, ezért a gyülekezet részéről megfogalmazódott az igény egy új templom építésére. 1826. július 24-én az egyházközség tagjai kérelemmel folyamodtak az egyházi elöljárósághoz és Oroszy Pál földesúrhoz, melyben bejelentették szándékukat a templomépítésre.

„Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént birtokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Istennek jóvoltából már annyira meg szaporodván, hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is épült Templomunkban semmiképpen meg nem férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó Istenünk segidelmével újj és népességünk béfogadására elegendő Templomot építsünk.”

Kérésüket az elöljárók jóváhagyták és az építmény helyéül a „…helybéli birtokosoknak adatott közös fundust…” jelölték ki, melyet az 1811-ben tartott kijelöléskor juttattak nekik. Az alapkőletételre 1826. augusztus 14-én került sor. Az ott elhangzott ünnepi beszéd néhány sorát idézem:

„Vólt és most is vagyon ennek a Balaton-Füredi keresztyén gyülekezetnek is egy ilyen szent hajléka. A reformátzió után nem sokára felállott itt ez az ekklézsia úgy, hogy 1590-től fogva szakadatlanul név szerint is fel vannak jegyezve a lelkipásztorok és oskolai tanítók, akik ez ideig, ez itt lévő ekklézsiában szolgáltak.”

Az alapkőletétel alatt a 118. Zsoltár 11. versét énekelte a gyülekezet. (tovább…)

Szolgálatok

Konfirmáció

A konfirmáció latin eredetű szó, amely megerősítést jelent.

Istennel való szövetségünk többszörös megerősítéséről van szó, mert míg mi magunk hitvallást teszünk, a Szentlélek Isten is megerősít minket hitünkben. A konfirmáció tehát egy fontos hitvallástételi alkalom.

Ideális körülmények között gyülekezetünkben a 7. osztályban történik a konfirmáció két éves felkészítést követően. (tovább…)

Temetés

Református Egyházunk tanításai szerint halottainktól istentisztelet keretében búcsúzunk el. Minden református szertartású temetés istentisztelet, ahol az élő Isten élő igéje szól az élőknek.

A temetés bejelentése alkalmával az elhunyt adatainak egyeztetését és a temetés rendjével kapcsolatos kérdések tisztázását követően van lehetőség személyes lelkigondozói beszélgetésre is.

Esküvő

A templomi esküvő csodája sokak előtt kívánatos esemény. Egyházunk rendjében a templomi esküvőn a házasfelek esküvel is megerősítik polgárjogilag megkötött házasságukat és Isten áldását kérjük közös életükre.

A templom esküvő helyszínét is érdemes egyeztetni az összes többi helyszínnel egy időben, hiszen a templom is lehet foglalt egy másik esküvő, vagy egyéb rendezvény okán. (tovább…)

Keresztelés

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa értelmében szolgáltatjuk ki. Ez parancs a mennybemenetel előtt hangzott el ezekkel a szavakkal: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20) (tovább…)

Kapcsolat

Balatonfüredi Református Egyházközség
8230 Balatonfüred, Óvoda u. 1.
Tel: +36-87/342-795
E-mail: hivatal@balatonfuredireformatus.hu
Adószám: 19898182-1-19
Bankszámlaszám: 11748069-20024262 /Sírhelyváltás utalása előtt kérjük, keresse fel a Lelkészi Hivatalt a szükséges adatokért!/
IBAN: HU06 1174 8069 2002 4262 0000 0000
BIC(SWIFT)Kód: OTPVHUHB

Elnökség:
Lelkész: Bátki Dávid Géza
Tel: +36-20/445-7553
E-mail: lelkesz@balatonfuredireformatus.hu
Gondnok: Somogyi Károly
Tel: +36-70/254-6723
E-mail: gondnok@balatonfuredireformatus.hu

Presbitérium tagjai:
Czétényi Balázs, Dömötör Károly, Fecser István, Gáspár Szilárd, Jírkovszky Péter, Kaszala Zoltán, Kenyeres Géza, Koczor Kálmán, Kovács Ákos, Nagy Domonkos, Sarkady Gábor, Somogyi Béla, Szekeres Jenő, Rojtos Norbert, Reitner Ferenc