1C/2022.05.12. sz. presbiteri határozat:

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériuma az Igazgatótanáccsal egyetértésben a Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda szakmai munkáját az ismertetett eredmények tükrében kiválónak értékeli. A szakos ellátottság teljességét, és az annak fenntartásáért tett előremutató lépéseket különösen is köszöni. Külön háláját fejezi ki az Óvoda dolgozóinak a felújítás okán kihelyezett telephelyekre kényszerült csoportokban folyó munkáért, jó reménységgel lévén afelől, hogy a következő nevelési évet már a saját épületében kezdheti meg az Óvoda. Az intézmény vezetőinek, tantestületének, óvodapedagógusainak és valamennyi dolgozójának Isten iránti hálával mond köszönetet áldozatos szolgálatukért, s életükre Isten gazdag áldását kéri.