400 évnyi szolgálat

2022. november 13-án adtunk hálát Istennek az újbor ajándéka mellett azért is, hogy éppen 400 éve ajándékozta Kenesei Péter tihanyi várkapitány gyülekezetünknek azt a kelyhet, amely azóta is az Úr asztalának közepén áll, az úrvacsorás istentiszeleteken. Ez a kehely füredi reformátusságunk legrégebbi kézzelfogható emléke is gyülekezetünkben, hiszen az első anyakönyv megírása is egy évszázaddal később 1724-ben kezdődik csak, s az első fennmaradt iratok is az 1720-as évekből vannak irattárunkban.

Ez a kehely tehát 1622 óta, 4 évszázad füredi reformátusságát vonja közösségbe alkalomról-alkalomra, ahogyan az előttünk járókhoz hasonlóan magunk is kezünkbe vehettük ezt a kelyhet a közelmúltig, s vehetjük kezünkbe immár újra. 4 évszázad füredi reformátussága, s még jópáran mások, mert a kehely biztosan régebbi 1622-nél, akár már akkor is évszázados múltja lehetett. Nem tudhatjuk pontosan, hogyan került Kenesei Péterhez, mint ahogyan azt sem, hogy véletlenül írták el egykor, de máig látható módon Füred nevét – talán Pápára – vagy eredetileg máshová szánta e kelyhet a várkapitány? Mindenesetre Kenesei Péter biztosan járt Pápán is, hiszen 1617-ben az országosan első presbitérium felállításánál a vitézi rend hat képviselője közül az egyik Kenesei Péter, akkor még lovashadnagy, illetve egy 1621-s perben az úriszék tagjaként van jelen Pápán Kenesei Péter tihanyi kapitány.

Nem tudhatjuk azonban azt sem, hogy honnan származik e kehely. Vajon valóban a középkori tihanyi apátság egyetlen fennmaradt tárgyi emléke lenne, amint azt bencés testvéreink leírták, vagy máshonnan került Kenesei Péter birtokába hadizsákmányként? S vajon milyen magas lehetett eredetileg? Hiszen számtalan változtatás történt rajta, talán az utolsó nagy átalakítás-helyreállítás épp e templom felszentelése alkalmából. Megannyi titok, és megannyi különös részlet övezi e kelyhet, amelyek mára megfejthetetlen rejtélyek maradnak számunkra.

Mindenesetre az nyilvánvaló, hogy hitvalló eleink óvták-védték e kelyhet, hiszen 400 év után is itt van, túlélve a történelem megannyi viharát, háborúkat, járványokat, ideológiai harcokat, s puszta jelenlétével is hirdeti Isten kegyelmének csodálatos valóságát. Mert ez a kehely egyetlen célra adatott a füredi reformátusságnak Isten tisztességére, hogy az úrvacsora sákramentumának méltó hordozója legyen, amint ez ma is történik közöttünk, a füredi templomban, még ha ez a templom már nem is az, amelyhez a kehely adatott 1622-ben.

De az úrvacsora sákramentuma és Krisztus kegyelme ma is ugyanaz, amelyben mi is megélhetjük a Krisztussal való titokzatos közösséget, és részeseivé lehetünk a szentek közösségének, amely tér és idő korlátai felett is összeköt minket, s amelynek valóságát hirdeti közöttünk 400 éve ez a kehely, mint Istennek szentelt edény, mint Istennek szentelt hálaáldozat.

Éljünk hát magunk is a nekünk felkínált kegyelemmel, s legyünk részesei minden alkalommal az úrvacsorai közösségnek, hogy a Krisztussal való közösség megélésében tápláltassunk mi is az örök életre, s lehessünk hűséges gyermekei Mennyei Atyánknak.

Kóruspróbák

Kedden du. 16:15-től kóruspróba lesz a gyülekezeti teremben.
Újrainduló kórusunkba szeretettel hívjuk az énekelni tudó és szerető diákokat, szülőket, gyülekezeti tagjainkat és mindenkit, aki szívesen csatlakozna a Református Egyházközség kórusába.

Adventi előkészületek

Ha Isten engedi és éltet bennünket, a ránk következő héten ádventre készülve az alábbi alkalmakra várunk minden érdeklődőt: hétfőtől péntekig minden este 6 órai kezdettel a gyülekezeti teremben tartunk igei alkalmakat (Óvoda u. 1.)

Hétfőn Bátki Márton Boldizsár gyakornok-lelkész,

Kedden Kádár Roland köveskáli lelkész,

Szerdán Kádár Adrienn tapolcai lelkésznő,

Csütörtökön Kádár Tamás tapolcai lelkész,

Pénteken pedig Bátki Dávid Géza helybeli lelkész lesz az igehirdető.

Az alkalmak utáni szeretetvendégségekhez felajánlásokat szívesen fogadunk, melynek koordinálását a Nőszövetség végzi.

Szombaton délelőtt 10 órától adventi koszorú készítő alkalom lesz a gyülekezeti teremben, kérjük alapanyagokat is hozzunk magunkkal.

Vasárnap adventi úrvacsorás istentisztelet lesz templomunkban. A házi úrvacsora lehetősége most is rendelkezésre áll, idős, beteg testvéreink részére, kérjük jelezzék ebbéli igényüket.