Keresztelés

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa értelmében szolgáltatjuk ki. Ez parancs a mennybemenetel előtt hangzott el ezekkel a szavakkal: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

Szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a Református Egyház közösségében kívánják hitben nevelni.

Szeretettel várjuk azokat is, akik gyermekként nem részesültek a keresztség sákramentumában, de felnőttként meghallva Isten hívó szavát, szeretnének a keresztség sákramentumában részesülni. Ilyen esetben a konfirmációi hitvallástétel megelőzi a keresztséget, így hosszabb felkészülést vesz igénybe.